Stanovanjske hiše

Za vas gradimo vse vrste stanovanjskih stavb:
•    Enostanovanjske stavbe (hiše, enodružinske ali večdružinske, vile, …)
•    Večstanovanjske stavbe (vrstne hiše, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji, ...)
•    Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za starejše, dijake, študente, krizni centri, …)

Za vas izvedemo vse od pridobitve potrebne dokumentacije do izvedbe vseh gradbenih faz (geodetska zakoličba, izkop terena, postavitev temelja ali temeljne plošče, zidanje posameznih etaž z postavitvijo/betoniranjem nosilnih plošč, postavitev ostrešja z kritino, postavitev stavbnega pohištva, izdelava fasade, ureditev okolice). Dela izvajamo v skladu z načrti naročnikov in v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.INDUSTRIJSKI OBJEKTI          TRGOVINE         BAZENI        SANACIJE OBJEKTOV

O nas

40-letna tradicija, sodobna tehnologija, uvedba novih proizvodnih programov, sodoben vozni park, prilagodljivost... 
Preberi več ...

Kontakt

GMI d.o.o.   
Zgornja Pristava 4A, 3210 Sl.Konjice

TEL: 03 759 12 10   
GSM: 031 629 529
gmi@gradnjemarguc.si

Ostali kontakti ...