Zbirni center gradbenih odpadkov

Naše podjetje opravlja zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov na lastnem zbirno-predelovalnem centru v Slovenskih Konjicah. Razpolagamo z moderno mehanizacijo, ki omogoča celovito predelavo in vodenje evidence gradbenih odpadkov.

RECIKLIRANI GRADBENI MATERIAL

Pretekli gradbeni materiali so bili večinoma naravni (opeka, kamen, malta, beton in les), zato se danes pri rušenju objektov pretežno srečujemo z naravnimi – nenevarnimi odpadki, ki jih lahko učinkovito predelamo in ponovno uporabimo. Namen predelave gradbenih odpadkov ni le v zmanjšanju in ustrezni obdelavi gradbenih odpadkov, temveč tudi v pridobivanju recikliranih (mletih) agregatov, ki predstavljajo kvalitetne materiale za ponovno uporabo v gradbeništvu. Zaradi raznolike sestave, zračnosti in ponovne vezave zdrobljenih cementnih zrn, se reciklirani agregati v naravi obnesejo bolje od klasičnih. Kot sekundarno surovino jih lahko uporabimo za:

  • za utrditve in izboljšanje nosilnosti tal

  • za zasipe med temelji novih zgradb

  • v cestogradnji kot protihrupni nasipi, zasipi in prekritja

  • za nevezane vozne površine, poljske in gozdne poti

  • kot zasipni material pri vodovodih, kanalizacijskih vodih

 V skrbi za manjše obremenjevanje okolja smo v našem podjetju pridobili certifikat za predelam gradbeni material frakciije 0-90mm.

PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV              MOBILNA DROBILNA NAPRAVA

O nas

40-letna tradicija, sodobna tehnologija, uvedba novih proizvodnih programov, sodoben vozni park, prilagodljivost... 
Preberi več ...

Kontakt

GMI d.o.o.   
Zgornja Pristava 4A, 3210 Sl.Konjice

TEL: 03 759 12 10   
GSM: 031 629 529
gmi@gradnjemarguc.si

Ostali kontakti ...