Vzdrževanje javnih cest

Vzdržujemo občinske ceste v Občini Slovenske Konjice in Vojnik ter v skladu s koncesijsko pogodbo, opravljamo tudi zimsko službo. Prav tako izvajamo, skladno z zakonom o cestah, postavitve in odstranitve prometne signalizacije na občinskih cestah ter izvedbo cestnih zapor.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN GOZDNIH CEST

Vzdržujemo 120km lokalnih cest in 110km javnih poti v občini Slovenske Konjice in Vojnik. Poleg velikega avtoparka, imamo zaposlenih 24 cestarjev in 5 cestnih preglednikov z NPK izpiti, ki so strokovno podkovani za dela na cestah ter jih kvalitetno in hitro opraviti.

LETNO VZDRŽEVANJE

V času letnega vzdrževanja cest, to je načeloma od 15.03.-15.11. vršimo čiščenje jarkov, strojne in ročne ureditve bankin, strojno in ročno košnjo, obrezovanje drevja, strojno in ročno krpanje z vročo asfaltno maso ter še mnoga druga dela.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE

V času zimske službe, torej med 15.11. in 15.03. izvajamo posipe in pluženja ter ročno odstranjevanje snega. Pred sezono vršimo postavitev snežnih kolov, po sezoni pa pobiranje le-teh, strojno pometanje cest, čiščenje jaškov itd. Vse skozi pa imamo dežurno službo, ki je na razpolago 24ur dnevno, 365 dni v letu na mobilni številki 041/643-611.


CESTE          KOMUNALNI VODI        ŠPORTNI OBJEKTI

ZUNANJE UREDITVE            SANACIJE PLAZOV    

O nas

40-letna tradicija, sodobna tehnologija, uvedba novih proizvodnih programov, sodoben vozni park, prilagodljivost... 
Preberi več ...

Kontakt

GMI d.o.o.   
Zgornja Pristava 4A, 3210 Sl.Konjice

TEL: 03 759 12 10   
GSM: 031 629 529
gmi@gradnjemarguc.si

Ostali kontakti ...